Vestlandet sitt største lagerhotell

Vi har no åpna for bestilling av plass for lagring av bubilar, campingvogner, båtar, bilar og motorsyklar i vintersesongen 2020/2021

Trykk her for lagring til 639 kr pr meter.

Areal til næring, produksjon, fritidslagring og lager.
Oppbevar dine eigendelar trygt for ver og vinterstormar hos Liadal Lager.
Kun 9 km frå Ørsta sentrum, like ved  E 39

Frostfrie, oppvarma bygningar eller kaldtlager med store åpne areal og støypt eller asfaltert dekke.

Asfalterte uteområde med mogelegheit for reingjering før eller etter oppbevaring.
Innandørs lagring av utstyr opprettheld verdien og forlengar levetida.