Næringslokale

15600 m² fleksible areal tilrettelagt for produksjon og lagerverksemd. Lokala har eigne brannceller og kan enkelt delast opp i mindre einingar. Fleire portar, lasteramp og opptil 6 meters takhøgde. I tillegg har lokala kontor og møteromsfasilitetar.

Kontakt oss på mail, så finn vi ei løsing for ditt behov. post@liadallager.no