Bestilling

Venteliste for vinterlagring sesongen 2021/2022

Send mail til venteliste@liadallager.no for å stå på venteliste for lagring av bubilar, campingvogner, båtar, bilar og motorsyklar.

For andre bestillingar:

Telefon

John Ivar Solvang 909 15 969
Roy Inge Nupen 930 05 498

Epost
post@liadallager.no