Lagerhotell

Liadal Lager sitt lagerhotell er det største lagerhotellet mellom Bergen og Trondheim.

På ei flate har vi over 15.600 m2 areal tilgjengeleg for oppbevaring av alt frå motorsyklar, bilar, bubilar, campingvogner, båtar og mykje meir. Dei store lagerhallane er oppvarma, og her kan du vere sikker på at verdiane er trygge gjennom vakthald og overvaking.

Førehandsavtalt tid for inn og ut køyring. Vi gir rabatt ved eit år og lengre.

Port ved inn-/utkøyring 4 × 3,5 meter (B x H).

Tilleggstenester

  • Vinterkonservering av utanbordsmotor
  • Service på utanbordsmotor
  • Utvendig vask ved inn eller utkøyring

Bubilar - campingvogner

Mange har ikkje plass for campingbilar og campingvogner heime. Her ordnar vi lagring, med systematisk inn- og utkøyring etter behov.

Bilar - motorsyklar

Hos oss kan du lagre bilar eller motorsyklar i kortare eller lengre periodar. Vi avtalar detaljane på førehand og tek over ansvaret når du leverar køyretøyet.

Båtar

Her kan du lagre båten din i trygge omgivelsar. Vi har og betongflytebrygge du kan fortøye ved, og mindre båter kan vi ta opp via eiga rampe som går ut i sjøen.

Liadal Lager AS

Adresse:
Liadal Lager AS
Liadalsvegen 789
6152 Ørsta

Telefon:
John Ivar Solvang – 909 15 969
Roy Inge Nupen – 930 05 498

E-post:
post@liadallager.no
Org.nr.:
918 881 794
Personvernerklæring